Historia

"KROSNO" to legendarne polskie szkło, doceniane na całym świecie. To synonim 90-letniej tradycji formowania szkła o krystalicznej przejrzystości, doskonałej jakości i różnorodnym wzornictwie. Zapraszamy do odkrywania milowych kroków w historii Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A.

 • 1923

  Wykupienie posiadłości od hrabiny Kaczkowskiej. Natychmiastowe przystąpienie do budowy huty w Krośnie.

  1923
 • 1924

  Uruchomienie pierwszej produkcji szkła. Huta jest własnością spółki "Polskie Huty Szkła".

 • 1929

  Huta otrzymuje złoty medal za całokształt działalności na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu od Ministra Przemysłu i Handlu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 1939

  II Wojna Światowa zastaje Hutę w pełnym rozmachu produkcyjnym. Działania wojenne spowodowały chwilową przerwę w funkcjonowaniu Huty. Praca zostaje wznowiona, ale już pod rządami niemieckimi.

 • 1944

  9 września wycofujące się z Krosna oddziały wojsk hitlerowskich, podpaliły zabudowania huty szkła. To jednak nie zniechęciło pracowników; zaledwie kilkanaście dni po zniszczeniu rozpoczęły się prace remontowe.

 • 1945

  Huta ponownie została uruchomiona. Okres po II wojnie światowej przynosi szybki rozwój huty szkła. Jest to okres, w którym zainstalowano pierwsze automaty. Huta rozpoczęła również produkcję eksportową do Anglii, Brazylii, Kanady. Kolejne lata to dalszy rozwój huty, powstają nowe zakłady szkła gospodarczego oraz technicznego.

 • 1958

  1 stycznia decyzją rządową powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła, w skład, którego weszły Zakłady Szkła Gospodarczego "Krosno" oraz Huta Szkła Technicznego "Polanka".

 • 1967

  W skład Krośnieńskich Hut Szkła zostaje włączona Huta Szkła w Jaśle.

 • 1980

  Lata osiemdziesiąte to ostatnie dziesięciolecie funkcjonowania huty w ramach gospodarki centralnie zarządzanej. Krośnieńskie Huty Szkła należały wtedy do przedsiębiorstw państwowych, które podlegały resortowi przemysłu lekkiego i chemicznego.

 • 1990

  Lata dziewięćdziesiąte to przełom w gospodarce rynkowej. W październiku Minister Przekształceń Własnościowych podpisał akt prawny tworzący spółkę akcyjną pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. i wnoszący majątek przedsiębiorstwa państwowego Krośnieńskie Huty Szkła do Spółki.

 • 2001

  Powstaje Grupa Kapitałowa Krosno w skład, której wchodzą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A., Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o., a od lipca również Huta Szkła Gospodarczego "Blowex -Tarnów" S.A.

 • 2003

  Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. obchodzą 80-lecie istnienia. W lutym uruchomiona zostaje nowoczesna wzorcownia. W czerwcu Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. otrzymują Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP "za szczególny wkład w budowanie prestiżu polskiej gospodarki w krajach Unii Europejskiej".

 • 2004

  Wydzielenie zakładu produkcji włókna szklanego i wniesienie jego majątku do spółki zależnej KROSGLASS S.A.

 • 2009

  27 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Krośnie ogłosił upadłość Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” Spółka Akcyjna obejmującą likwidację majątku.

 • 2010 - 2016

  W postępowaniu upadłościowym Syndyk prowadzi działalność produkcyjną oraz sprzedaje majątek masy upadłości.

 • 2014

  Produkty KROSNO z nowej kolekcji "Glass &" pojawiły się po raz pierwszy na Ambiente Trend Show 2014.

 • 2015

  Sprzedaż 100% akcji spółek KROSGLASS S.A. i Huta Szkła w Jaśle S.A.

 • 2016

  Globalny fundusz inwestycyjny Coast2Coast Capital przejął firmę i zakończył tym samym trwający ponad siedem lat proces upadłości likwidacyjnej spółki.

Rysunki: Krzysztof Brynecki