Informacja prasowa z dnia 05 maja 2017 r.

Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się, nieprecyzyjnymi informacjami dotyczącymi upadłości huty w Krośnie chcemy uspokoić naszych Pracowników oraz Klientów. Informacje te NIE DOTYCZĄ istniejącej od 1923 roku huty szkła w Krośnie, której obecnym właścicielem jest Krosno Glass sp. z o. o.

Krosno Glass sp. z o. o. nabyła w dniu 28 sierpnia 2016 r. zorganizowaną część przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S. A.  w upadłości likwidacyjnej.

Od tego czasu, nie zaistniało żadne zdarzenie mogące świadczyć o złej kondycji Spółki.

Krosno Glass należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Pracowników i Kontrahentów - może być stawiana jako przykład profesjonalnie zarządzanego przedsiębiorstwa.

Spółka  konsekwentnie dąży do wyznaczonych celów m. in. poprzez planowane liczne inwestycje, które wzmocnią pozycję marki KROSNO na rynku szkła gospodarczego w Polsce i na Świecie.

Krosno Glass sp. z o. o. mająca siedzibę i zakład produkcyjny w Krośnie, ul. Tysiąclecia 13, to lider na rynku szkła gospodarczego w Polsce z silną pozycją na rynkach eksportowych. Eksport stanowi ponad 70 procent rocznej sprzedaży spółki, która jest kierowana w sumie do 60 krajów. Spółka zatrudnia obecnie ponad 2 tys. pracowników. W ofercie KROSNO znajduje się szkło formowane tradycyjną metodą ręczną oraz produkty wytwarzane mechanicznie.

 

 

Zarząd Krosno Glass sp. z o. o.

Pozostałe wydarzenia